دسته بندی محصولات
آخرین محصولات
نماد اعتماد الکترونیک

کلمپ

کلمپ
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کلمپ کلمپ استیل و بست استیل اتصال رایج در صنایع دارویی و غذایی می باشد. در صنایع بهداشتی شامل صنای..
250,000 تومان
کلمپ کلمپ استیل و بست استیل اتصال رایج در صنایع دارویی و غذایی می باشد. در صنایع بهداشتی شامل صنای..
75,000 تومان
کلمپ کلمپ استیل و بست استیل اتصال رایج در صنایع دارویی و غذایی می باشد. در صنایع بهداشتی شامل صنای..
75,000 تومان
کلمپ کلمپ استیل و بست استیل اتصال رایج در صنایع دارویی و غذایی می باشد. در صنایع بهداشتی شامل صنای..
85,000 تومان
کلمپ کلمپ استیل و بست استیل اتصال رایج در صنایع دارویی و غذایی می باشد. در صنایع بهداشتی شامل صنای..
95,000 تومان
کلمپ کلمپ استیل و بست استیل اتصال رایج در صنایع دارویی و غذایی می باشد. در صنایع بهداشتی شامل صنای..
170,000 تومان