دسته بندی محصولات
آخرین محصولات
نماد اعتماد الکترونیک

سراهی دنده ای

سراهی دنده ای
سه راهی:
نوعی از تقاطع  است که در آن سه مسیر وجود دارد. تقاطع Y شکل سه راه مستقل و احتمالاً هم اندازه دارد. تقاطع T شکل نیز سه راه دارد اما در آن معمولاً یک راه فرعی به یک راه اصلی وصل می‌شود.
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
 سه راهی به گونه ای از اتصالات گفته میشود که برای گرفتن یک انشعاب از یک مسیر خاص استفاده می شود..
90,000 تومان
 سه راهی به گونه ای از اتصالات گفته میشود که برای گرفتن یک انشعاب از یک مسیر خاص استفاده می شود..
280,000 تومان
 سه راهی به گونه ای از اتصالات گفته میشود که برای گرفتن یک انشعاب از یک مسیر خاص استفاده می شود..
430,000 تومان
 سه راهی به گونه ای از اتصالات گفته میشود که برای گرفتن یک انشعاب از یک مسیر خاص استفاده می شود..
15,000 تومان