دسته بندی محصولات
آخرین محصولات
نماد اعتماد الکترونیک

مغزی

مغزی
مغزی:
(Steel Nipple)
 جهت وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
مغزی (Steel Nipple) جهت وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته..
40,000 تومان
مغزی (Steel Nipple) جهت وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته..
18,000 تومان
مغزی (Steel Nipple) جهت وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته..
8,000 تومان
مغزی (Steel Nipple) جهت وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته..
58,000 تومان
مغزی (Steel Nipple) جهت وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته..
42,000 تومان
مغزی (Steel Nipple) جهت وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته..
80,000 تومان
مغزی (Steel Nipple) جهت وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته..
180,000 تومان
مغزی (Steel Nipple) جهت وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته..
220,000 تومان
مغزی (Steel Nipple) جهت وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته..
18,000 تومان
مغزی (Steel Nipple) جهت وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) استفاده و در دو نوع کوتاه و بلند ساخته..
13,000 تومان