دسته بندی محصولات
آخرین محصولات
نماد اعتماد الکترونیک

سراهی جوشی

سراهی جوشی
سه راهی:
نوعی از تقاطع  است که در آن سه مسیر وجود دارد. تقاطع Y شکل سه راه مستقل و احتمالاً هم اندازه دارد. تقاطع T شکل نیز سه راه دارد اما در آن معمولاً یک راه فرعی به یک راه اصلی وصل می‌شود.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.