دسته بندی محصولات
آخرین محصولات
نماد اعتماد الکترونیک

پروفیل

پروفیل
پروفیل:
پروفیل های مربع و مستطیل با مقاطع کوچک به عنوان نرده های فلزی برای در و پنجره منازل، کناره راه پله ها و همچنین دستگاهای صنعتی و نرده کشی اطراف دیوارهای کارخانجات پروفیل های مربع و مستطیل با مقاطع بزرگتر که معروف می باشند موارد استفاده متعددی در صنعت و ساختمان سازی دارند این پروفیل ها که در مقاطع مربع از 10*10 میلیمتر الی 100*100میلیمتر و در مقطع مستطیل از10*20 میلیمتر الی 50*100 میلیمتر ساخته می شوند و ضخامت آنها از 0/5 الی 3  میلیمتر می باشند که  می توانند در ساختن ستون و اسکلت دستگاهای صنعتی بکار روند. همچنین اگر این پروفیل ها با مشخصات فیزیکی قابل اطمینانی ساخته شوند می توانند در ساختن شاسی تریلرها و نفت کش ها استفاده شوند.و زمینهای محصور شده و نرده پیاده روها و خیابانها بکار می روند. متریالهای که در ساخت پروفیلها استفاده میشود: 304_201 میباشد که هرکدام در محیتهای مناسب خود مورد استفاده قرار میگیرد.
نمونه سایزهای موجود در بازار: 10*10-20*20-30*30-40*40-و....100*100--10*20-30*10-40*10-40*20-40*60-30*60-.....100*50

 
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
60,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
60,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
60,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
62,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
60,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
60,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
62,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
60,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
60,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
62,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
62,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
60,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
60,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
60,000 تومان
پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف با ضخامت ها از 1 الی 3 ، با طول 6000 میلیمتر در سط..
62,000 تومان