کد محصول : product_639138

فلنج استنلس استیل اسلیپن

امتیاز
اشتراک گذاری
کد نام سایز کلاس نوع آلیاژ برند قیمت بروز رسانی
2911210011 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک ½" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:51
2911210031 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 1" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:55
2911210041 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 1¼" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:56
2911210051 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 1½" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:56
2911210061 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 2" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:57
2911210071 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 2½" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:57
2911210081 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 3" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:58
2911210091 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 4" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:58
2911210101 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 5" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:59
2911210111 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 6" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:59
2911210121 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 8" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 00:00
2911210131 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 10" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 00:00
2911210141 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 12" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 00:01
2911210021 فلنج استنلس استیل اسلیپن فابریک 3/4" 150 صنایع غذایی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 00:01
2911240031 فلنج استیل صنایع غذایی 1" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 09:01
2911240041 فلنج استیل صنایع غذایی 1¼" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 08:56
2911240051 فلنج استیل صنایع غذایی 1½" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 09:01
2911240061 فلنج استیل صنایع غذایی 2" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 09:00
2911240071 فلنج استیل صنایع غذایی 2½" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 09:00
2911240081 فلنج استیل صنایع غذایی 3" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 09:00
2911240091 فلنج استیل صنایع غذایی 4" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 08:59
2911240101 فلنج استیل صنایع غذایی 5" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 08:59
2911240111 فلنج استیل صنایع غذایی 6" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 08:58
2911240121 فلنج استیل صنایع غذایی 8" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 08:58
2911240131 فلنج استیل صنایع غذایی 10" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 08:57
2911240141 فلنج استیل صنایع غذایی 12" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 08:57
2911240331 فلنج استیل صنایع غذایی 18" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 08:56
2911240321 فلنج استیل صنایع غذایی 20" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/26 - 09:03

هنوز دیدگاهی برای این محصول ارسال نشده است.

دیدگاه خود را ارسال نمایید :

به این محصول امتیاز دهید :