کد محصول : product_639138_copy1431

فلنج استنلس استیل کور

امتیاز
اشتراک گذاری
کد نام سایز کلاس نوع آلیاژ برند قیمت بروز رسانی
2911210015 فلنج استنلس استیل کور 1" 150 ایرانی 316 SA تماس بگیرید 1401/9/23 - 17:12
2911210025 فلنج استنلس استیل کور 2" 150 ایرانی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:34
2911210301 فلنج استنلس استیل کور فابریک 1" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:31
2911210311 فلنج استنلس استیل کور فابریک 3" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:32
2911210321 فلنج استنلس استیل کور فابریک 8" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:32
2911210331 فلنج استنلس استیل کور فابریک 16" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:33
2911210361 فلنج استنلس استیل کور فابریک 1/2" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:33
2911210381 فلنج استنلس استیل کور فابریک 3/4" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:34
2911210341 فلنج استنلس استیل کور فابریک 1¼" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:36
2911210351 فلنج استنلس استیل کور فابریک 1½" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:36
2911240015 فلنج استنلس استیل کور 1" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:41
2911240025 فلنج استنلس استیل کور 2" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:44
2911240345 فلنج استنلس استیل کور 2½" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:44
2911240335 فلنج استنلس استیل کور 3" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:43
2911240055 فلنج استنلس استیل کور 4" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:43
2911240035 فلنج استنلس استیل کور 5" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:42
2911240045 فلنج استنلس استیل کور 8" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:41
2911240065 فلنج استنلس استیل کور 3/4" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:45
2911240301 فلنج استنلس استیل کور فابریک 4" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:48
2911240291 فلنج استنلس استیل کور فابریک 5" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:48

هنوز دیدگاهی برای این محصول ارسال نشده است.

دیدگاه خود را ارسال نمایید :

به این محصول امتیاز دهید :