کد محصول : product_639138_copy1431

فلنج استنلس استیل کور

امتیاز
sprite
اشتراک گذاری
  • sprite
  • sprite
  • sprite
  • sprite
کد نام سایز کلاس نوع آلیاژ برند قیمت بروز رسانی
2911210015 فلنج استنلس استیل کور 1" 150 ایرانی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:34
2911210025 فلنج استنلس استیل کور 2" 150 ایرانی 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:34
2911210301 فلنج استنلس استیل کور فابریک 1" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:31
2911210311 فلنج استنلس استیل کور فابریک 3" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:32
2911210321 فلنج استنلس استیل کور فابریک 8" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:32
2911210331 فلنج استنلس استیل کور فابریک 16" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:33
2911210361 فلنج استنلس استیل کور فابریک 1/2" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:33
2911210381 فلنج استنلس استیل کور فابریک 3/4" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:34
2911210341 فلنج استنلس استیل کور فابریک 1¼" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:36
2911210351 فلنج استنلس استیل کور فابریک 1½" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:36
2911240015 فلنج استنلس استیل کور 1" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:41
2911240025 فلنج استنلس استیل کور 2" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:44
2911240345 فلنج استنلس استیل کور 2½" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:44
2911240335 فلنج استنلس استیل کور 3" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:43
2911240055 فلنج استنلس استیل کور 4" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:43
2911240035 فلنج استنلس استیل کور 5" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:42
2911240045 فلنج استنلس استیل کور 8" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:41
2911240065 فلنج استنلس استیل کور 3/4" 150 ایرانی 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:45
2911240301 فلنج استنلس استیل کور فابریک 4" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:48
2911240291 فلنج استنلس استیل کور فابریک 5" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/25 - 23:48