کد محصول : product_6463

شیر صافی استنلس استیل

امتیاز
sprite
اشتراک گذاری
  • sprite
  • sprite
  • sprite
  • sprite
کد نام سایز نوع آلیاژ قیمت بروز رسانی
2800210951 شیر صافی استیل 1/2" فابریک 316 تماس بگیرید 1400/11/22 - 22:58
2800210981 شیر صافی استیل 1 1/4" فابریک 316 تماس بگیرید 1400/11/22 - 22:59
2800241581 شیر صافی استیل 1/2" فابریک 304 تماس بگیرید 1400/11/22 - 23:00
2800241611 شیر صافی استیل 1 1/4" فابریک 304 تماس بگیرید 1400/11/22 - 23:01
2800241601 شیر صافی استیل 1" فابریک 304 تماس بگیرید 1400/11/22 - 23:01
2800241621 شیر صافی استیل 1 1/2" فابریک 304 تماس بگیرید 1400/11/22 - 23:02
2800241631 شیر صافی استیل 2" فابریک 304 تماس بگیرید 1400/11/22 - 23:02
2800242021 شیر صافی فلنج دار استیل 1" فلنج دار 304 تماس بگیرید 1400/11/22 - 23:04
2800242031 شیر صافی فلنج دار استیل 1 1/2" فلنج دار 304 تماس بگیرید 1400/11/22 - 23:04
2800231711 شیر صافی فلنج دار استیل 2" فلنج دار 304 تماس بگیرید 1400/11/22 - 23:05
2800242041 شیر صافی فلنج دار استیل 3" فلنج دار 304 تماس بگیرید 1400/11/22 - 23:05