کد محصول : PIPE_FOOD_PHARMACEUTICAL_INDUSTRIES

لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی 304L/316L

امتیاز
sprite
اشتراک گذاری
 • sprite
 • sprite
 • sprite
 • sprite
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
304L Ni Cr C Mn Si

جدول ترکیب شیمیایی لوله داخل پولیش 304L

1.4301 8-10.5% 17-19% 0.07% 2% 1%

316L Ni Cr C Mo Mn Si

جدول ترکیب شیمیایی لوله داخل پولیش 316L

1.4404 10-13% 16.5-18.5% 0.03% 2-2.5% 2% 1%
کاربر گرامی ، قیمت ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده و صورت حساب نهایی با توجه به وزن باسکول دیجیتالی صادر می شوند.
کد نام ضخامت حالت واحد سایز لوله آلیاژ قیمت بروز رسانی
3649240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 14:53
3657240192 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 15:14
3649240022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 14:56
3649240092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 155,000 تومان 1400/10/25 - 15:39
3657240202 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 15:15
3657240242 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 15:19
3649240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 215,000 تومان 1400/10/25 - 15:36
3657240222 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 15:17
3657240232 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 15:20
3657240252 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 15:20
3657240262 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 15:22
3657240212 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 15:23
3658240012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 304 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:02
3658240022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:02
3658240032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:03
3658240042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:04
3658240052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:05
3658240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:05
3658240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:14
3658240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:15
3659240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 23:52
3659240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1400/10/20 - 23:53
3659240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 140,000 تومان 1400/10/25 - 10:44
3659240092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 140,000 تومان 1400/10/25 - 10:44
3659240102 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 140,000 تومان 1400/10/25 - 10:44
3659240112 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 140,000 تومان 1400/10/25 - 10:43
3659240122 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 140,000 تومان 1400/10/25 - 10:43
3659240132 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 140,000 تومان 1400/10/25 - 10:42
3660240042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:23
3660240052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 155,000 تومان 1400/10/25 - 15:45
3660240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 155,000 تومان 1400/10/25 - 15:41
3660240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 155,000 تومان 1400/10/25 - 15:44
3660240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 155,000 تومان 1400/10/25 - 15:44
3660240092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 155,000 تومان 1400/10/25 - 15:44
3661240122 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 210,000 تومان 1400/10/25 - 15:43
3661240132 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 210,000 تومان 1400/10/25 - 15:42
3661240052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 210,000 تومان 1400/10/25 - 15:41
3661240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 210,000 تومان 1400/10/25 - 15:41
3661240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 210,000 تومان 1400/10/25 - 15:40
3649210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:37
3649210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:38
3649210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:38
3649210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 215,000 تومان 1400/10/25 - 15:33
3649210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 215,000 تومان 1400/10/25 - 15:32
3649210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 215,000 تومان 1400/10/25 - 15:32
3649210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 215,000 تومان 1400/10/25 - 15:32
3657210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:43
3657210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:44
3657210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:44
3657210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:45
3657210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:49
3657210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:50
3657210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:51
3657210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:48
3658210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:59
3658210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 00:59
3658210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 01:00
3658210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 01:01
3658210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 01:02
3658210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 01:03
3658210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 01:04
3658210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 01:05
3659210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 01:08
3659210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 01:09
3659210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 195,000 تومان 1400/10/25 - 10:41
3659210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1400/10/25 - 10:41
3659210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 195,000 تومان 1400/10/25 - 10:40
3659210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 195,000 تومان 1400/10/25 - 10:40
3659210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 195,000 تومان 1400/10/23 - 12:51
3659210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 195,000 تومان 1400/10/23 - 12:49
3660210112 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 01:15
3660210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 215,000 تومان 1400/10/25 - 15:35
3660210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 215,000 تومان 1400/10/25 - 15:35
3660210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 215,000 تومان 1400/10/25 - 15:35
3660210092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 215,000 تومان 1400/10/25 - 15:34
3660210102 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 215,000 تومان 1400/10/25 - 15:34
3661210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 01:20
3661210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1400/10/25 - 15:33
3661210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1400/10/21 - 01:22

لوله استیل چیست؟

لوله استوانه‌ای توخالی است که از آن برای انتقال یا نگهداری سایر مواد و مایعات استفاده می‌کنند. لوله‌ها می‌توانند از مواد مختلفی مثل استنلس استیل  آهن، فولاد، پلیمر، شیشه و غیره ساخته شوند. لوله‌های استنلس استیل بر اساس نوع مصرف دسته‌بندی می‌شوند :

 • غذایی – دارویی
 • صنعتی – شیمیایی  

انواع لوله استیل موجود در شرکت استیل آروین

شرکت استیل آروین در طول 25 سال گذشته تلاش داشته تا انواع لوله استیل را که در زیر شرح داده شده طبق استاندارد جهانی در اختیار مشتریان ایرانی قرار دهد. چنانچه کالای درخواستی مشتری در انبار شرکت استیل آروین موجود نباشید این شرکت قادر است کلیه سفارشات مشتری را به صورت فوری (هوایی و دریایی) تامین کند.

 • لوله استنلس استیل مانیسمان 304/304L
 • لوله استنلس استیل مانیسمان 316/316L
 • لوله استنلس استیل مانیسمان 310S
 • لوله استنلس استیل مانیسمان 321
 • لوله استنلس استیل درزدار 304/304L
 • لوله استنلس استیل درزدار 316/316L
 • لوله استنلس استیل درزدار صنایع غذایی 304
 • لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی 304L/316L
 • لوله استنلس استیل دکوراتیو 304
 • لوله استنلس استیل دکوراتیو 201
 • لوله استنلس استیل میلیمتری 304L/316L
 • لوله استنلس استیل آلیاژی

لوله های بدون درز ( Seamless Pipe)

لوله های بدون درز با استفاده از شمش‌های تو پُر با مقطع دایره با استفاده از حرارت و نیروی کشش ساخته می‌شوند و در حین تولید غلطک کاری می‌گردنند تا مقطع دایره آنها حفظ شود. در این روش تولید، معمولاً می‌توان لوله هایی تا قطر "16 تولید نمود. البته برخی کارخانجات لوله سازی تا قطر "20 نیز تولید می‌کنند.

لوله های درز دار  ( Welded Pipe )

جهت ساخت لوله های درز دار از ورق‌های استنلس استیل و جوشکاری استفاده می‌شود. در این روش ابتدا ورق‌های فولادی از عرض به اندازه محیط نهایی لوله مورد نظر برشکاری شده و پس از فرم دادن به شکل دایره، لبه‌های ورق را به هم جوشکاری می کنند.

پارامتر گرید لوله در واقع همان گرید جنس یا متریال لوله است که طبق استانداردهای بین المللی تعریف و ارائه شده است. استانداردهای بین المللی مربوط به جنس یا متریال لوله‌ها، جهت ایجاد تمایز در نامگذاری آنها بوده برای تعیین ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و خواص شیمیایی جنس‌های مختلف از تقسیم بندی گرید استفاده می‌کنند.

لازم به ذکر است که در مجموعه استیل آروین لوله‌های صنعتی از سایز 1/8 الی 42 اینچ موجود می‌باشد.

قیمت لوله  استنلس استیل چقدر است؟ لوله استیل را گران نخرید!

قیمت لوله استیل باتوجه به اندازه، سایز و نوع آن متفاوت است. البته توجه داشته باشید که کیفیت مواد اولیه و نحوه تولید لوله استیل روی قیمت آن تاثیرگذار است. کلیه محصولات استیل آروین از جمله لوله استیل طبق استاندارد جهانی ساخته شده و در صورت درخواست مشتری، آنالیز محصول خریداری شده را که در آزمایشگاه تخصصی رازی به دست آمده ارائه می‌شود.

محصولات استنلس استیل شرکت استیل آروین کاملاً وارداتی بوده و بستگی به قیمت ارز، نرخ نیکل، هزینه های پنهان مواد اولیه (از کشف تا استخراج)، عرضه و تقاضا، هزینه حمل و نقل و نوسات قیمت نفت دارد. به همین دلیل برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت لوله استنلس استیل و موجودی کالای مورد نظر خود هم اکنون با کارشناسان متخصص استیل آروین به شماره تلفن 62709-021 تماس بگیرید.

خرید لوله استنلس استیل از بهترین شرکت تامین کننده در ایران!

شما مشتریان عزیز می‌توانید قبل از خرید لوله استیل خود با کارشناسان متخصص استیل آروین تماس گرفته و مشاوره‌های لازم را جهت خرید لوله استیل دقیقی که مبتنی بر رفع نیاز شما باشد را دریافت کنید. لوله استیل شرکت استیل آروین واراداتی بوده و این شرکت قادر است لوله استیل را از سایز 1/8 الی 42 اینچ را برای مشتریان ایرانی و کشورهای همسایه چون عراق، افغانستان، آذربایجان، در سریع‌ترین زمان ممکن و با بهترین قیمت بازار تامین کند.

لازم به ذکر است که شرکت استیل آروین کلیه محصولات استنلس استیل خود را جهت اطمینان مشتری از کیفیت کالای خریداری شده، تا 1 سال گارانتی و وارنتی می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر  و ثبت سفارش خود با کارشناسان فروش استیل آروین تماس بگیرید.