کد محصول : PIPE_FOOD_PHARMACEUTICAL_INDUSTRIES

لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی 304L/316L

امتیاز
4.5 5 2 Product
اشتراک گذاری
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

لوله استیل داخل پولیش 304 و 316 از پرکاربردترین لوله‌های استیل در صنایع غذایی و دارویی است. دو آلیاژ 304 و 316 به دلیل استحکام بالا، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر خوردگی، شکل‌پذیری عالی و عدم واکنش با مواد، در صنایع غذایی و دارویی بسیار مورد استفاده است.

 

304L Ni Cr C Mn Si

جدول ترکیب شیمیایی لوله داخل پولیش 304L

1.4301 8-10.5% 17-19% 0.07% 2% 1%

316L Ni Cr C Mo Mn Si

جدول ترکیب شیمیایی لوله داخل پولیش 316L

1.4404 10-13% 16.5-18.5% 0.03% 2-2.5% 2% 1%
کاربر گرامی ، قیمت ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده و صورت حساب نهایی با توجه به وزن باسکول دیجیتالی صادر می شوند.
کد نام ضخامت حالت واحد سایز لوله آلیاژ قیمت بروز رسانی
3649240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657240192 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3649240022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3649240092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657240202 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657240242 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3649240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657240222 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657240232 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657240252 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657240262 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657240212 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658240012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658240022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658240032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658240042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658240052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659240092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659240102 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659240112 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659240122 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659240132 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660240042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660240052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660240092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3661240122 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3661240132 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3661240052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3661240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3661240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3649210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3649210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3649210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3649210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3649210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3649210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3649210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3657210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3658210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3659210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660210112 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660210092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3660210102 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3661210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3661210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57
3661210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1403/5/2 - 21:57

هنوز دیدگاهی برای این محصول ارسال نشده است.

دیدگاه خود را ارسال نمایید :

به این محصول امتیاز دهید :

لوله استیل چیست؟

یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی که امروزه در هر پروژه‌ای می‌توان یافت، لوله استیل است. لوله استیل به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردی که دارد موردتوجه بسیاری از سازندگان و صنعتگران است و درست به همین دلیل، فروش بسیار بالایی در بازار لوله و اتصالات ایران دارد. آشنایی با مشخصات و انواع آن، اولین قدم برای خرید لوله استیل به شمار می‌رود.

نگاهی به مشخصات فنی لوله استنلس استیل

انواع لوله را می‌توان در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار داد؛ لوله های استیل از جمله متداول‌ترین لوله‌ها در ساختمان‌سازی و صنایع گوناگون به شمار می‌روند. لوله استنلس استیل را می‌توان فولادی آلیاژی از فلزهای نیکل و کروم دانست. نام دیگر این لوله، لوله ضدزنگ است و همان‌طور که از عنوانش نیز پیداست، مهم‌ترین ویژگی آن مقاومت در برابر زنگ‌زدگی است. از دیگر ویژگی‌های مهم این لوله‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مقاومت در برابر سرما و گرمای زیاد
 • استحکام بالا و مقاومت در برابر ضربه
 • شکل‌پذیری مناسب لوله‌ها
 • طول عمر بسیار زیاد

همچنین مهم‌ترین مشخصات فنی لوله استیل را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

 • این لوله گریدهای مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به گرید 201، 304، 309، 310، 316، 316-L، 317، 321 و 347 اشاره کرد.
 • از جمله استانداردهای تولید لوله استنلس استیل می‌توان به A213، A312، A269، ASTM و ASME اشاره کرد.
 • این لوله‌ها را می‌توان در رده‌بندی‌های مختلفی همچون رده 5، 10، 40 و 80 قرار داد.
 • این لوله معمولاً در شاخه‌های 6 یا 12 متری تولید می‌شوند.
 • سایز لوله استیل را نیز می‌توان در بازه 1/8 اینچ تا 24 اینچ قرار داد.

لازم به ذکر است که در مجموعه استیل آروین لوله‌های صنعتی از سایز 1/8 الی 42 اینچ موجود می‌باشد.

کاربردهای لوله استیل

همان‌طور که به آن اشاره شد، لوله‌های استیل به دلیل ویژگی‌هایی که دارند، کاربردهای بسیاری را نیز برای کاربران برآورده می‌کنند. به‌طورکلی می‌توان کاربرد این لوله‌ها را به دو دسته‌بندی صنعتی و دکوراتیو تقسیم کرد. از جمله متداول‌ترین کاربردهای لوله‌ استنلس استیل در دنیای امروز می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم:

 • ساخت اتصالات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • ساخت رآکتورهای هسته‌ای و لوله‌های آب آن
 • ساخت لوله‌های مخصوص انتقال گاز
 • استفاده در انواع سیستم‌های آبرسانی
 • استفاده در ساخت دستگاه‌های تصفیه آب
 • استفاده از سیستم‌های فاضلابی
 • ساخت تولیدی‌های فراوری دارو
 • ساخت تولیدی‌های صنایع غذایی
 • ساخت انواع تجهیزات مخصوص حمل‌ونقل
 • ساخت انواع ماشین‌آلات کشاورزی
 • ساخت لوازم‌خانگی و غیره

انواع لوله استنلس استیل

به‌طورکلی لوله های استیل را می‌توان در دو دسته‌بندی لوله استیل درزدار و لوله استیل بدون درز یا همان لوله مانیسمان (لوله استیل مانیسمان 304، لوله استیل مانیسمان 316، لوله استیل مانیسمان 321) قرار داد. در زمان خرید لوله استنلس استیل، آشنایی با انواع آن و انتخاب گزینه‌ای متناسب با نیازهایی که دارید، بسیار اهمیت دارد. پرفروش‌ترین لوله‌های استیل موجود در بازار را می‌توان انواع زیر دانست:

لوله استیل صنعتی

چنان که از نام آن نیز پیداست، برای استفاده از صنایع مختلف کاربرد دارد. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین خریدار این نوع از لوله‌ها هستند؛ لوله‌های این مجموعه را می‌توان در انواع درزدار و بدون درز و همچنین با استانداردهای متنوع پیدا کرد.

لوله استیل داپلکس

این لوله را می‌توان از زیرمجموعه‌های لوله استیل صنعتی دانست، ساختار این لوله دوجزئی بوده و علاوه بر ویژگی‌های متداول فولاد ضدزنگ، ویژگی‌های منحصربه‌فرد فولاد فریتی را نیز در خود جای داده است، به همین دلیل می‌توان برای صنایعی که احتمال خورندگی در آن بسیار بالاست از این لوله استفاده کرد.

لوله استیل دکوراتیو

در لوله استیل دکوراتیو، ظاهر لوله اهمیت بسیار بالایی دارد. از این لوله‌ها برای مقاصد دکوراتیو، نمای ساختمان‌ها، المان‌ها و مبلمان شهری و غیره استفاده می‌شود.

لوله استیل طلایی

این لوله را می‌توان زیرمجموعه لوله استیل دکوراتیو دانست؛ رنگ این لوله‌ها طلایی است و به همین دلیل می‌توان از آن برای مقاصدی که زیبایی بصری در آن اهمیت بسیاری دارد مورداستفاده قرار داد.

لوله استیل نرده

نوع این لوله نیز به‌خوبی از عنوان آن پیداست. از این لوله‌ها بیشتر از هر چیز دیگر برای ساخت نرده و حفاظ استفاده می‌شود. گرید 304 و گرید 201 پراستفاده‌ترین گرید برای این نوع لوله به شمار می‌روند و قطر معمول لوله استیل نرده نیز معمولا از 16 تا 76 میلی‌متر است.

لوله استیل نسوز

برای مقاصدی که لوله در دما و حرارت بسیار بالا قرار می‌گیرد، از لوله استیل نسوز استفاده می‌شود. لوله‌های نسوز معمولاً دارای گرید 310 و 321 هستند. گرید 310 می‌تواند تا دمای بیشتر از 1000 درجه را نیز تحمل کند.

قیمت لوله استیل

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران و سازندگان پروژه‌های ساختمانی، قیمت لوله استنلس استیل است؛ اگر قصد خرید لوله استنلس استیل را دارید، بدون شک باید از عواملی که بر قیمت این محصول تأثیر می‌گذارند نیز آگاه باشید. مهم‌ترین چیزهایی که در قیمت لوله استنلس استیل تأثیر دارند، موارد زیر هستند:

 • ابعاد و سایز لوله استیل
 • استانداردهای ساخت لوله استیل
 • مشخصات فنی لوله استیل
 • نوع لوله استیل و کاربری آن
 • فرم لوله استیل
 • گرید لوله استیل
 • درزدار یا بدون درز بودن لوله استیل و غیره

همچنین عوامل دیگری از جمله قیمت مواد اولیه، قیمت تمام‌شده فرایند ساخت و حتی برخی از عوامل اقتصادی دیگر نیز ممکن است بر قیمت این لوله‌ها تأثیر مستقیم داشته باشد که قبل از اقدام برای خرید، باید از همگی اطلاع کسب کنید.

نحوه خرید لوله استیل

خرید لوله استنلس استیل از استیل آروین، بالاترین کیفیت و بهترین قیمت را برای شما به ارمغان خواهد آورد؛ شما می‌توانید محصول خود را در همین صفحه انتخاب کرده و به تعداد موردنیاز سفارش دهید و در نهایت در محل موردنظر خود تحویل بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید اینترنتی لوله استیل و مشاوره تخصصی، کافی است با کارشناسان ما با شماره تلفن 62709-021 تماس بگیرید.

میزان عنصر کربن در دو آلیاژ 304 و 316 بسیار مهم بوده و با علامت L کمتر بودن مقدار کربن را نشان می‌دهند. میزان کربن نرمال در دو گرید 304 و 316 تقریباً 0.07 درصد است. اما مقدار کربن در L304/L316 نزدیک به 0.03 درصد است. کمتر بودن مقدار کربن باعث می‌شود که لوله استیل قابلیت خم و جوشکاری بیشتری داشته باشد. بر همین اساس نیز قیمت لوله استیل L304/L316 بیشتر از لوله استیل 304 و 316 است.

لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316 چیست؟

لوله استیل زنگ نزن از نظر سایز قطر بیرونی به دو دسته لوله‌های تیوپ و پایپ تقسیم‌بندی می‌شود. در صنایع غذایی و دارویی به دلیل رعایت بالای سطح بهداشت و استانداردهای خاص مواد غذایی و دارویی از لوله استیل تیوپ استفاده می‌شود. چرا که سطح داخلی و بیرونی لوله‌های استیل تیوپ به خوبی پولیش خورده و صیقلی است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های لوله داخل پولیش این است که به راحتی شسته و پاکیزه می‌شود و محلی برای تجمع میکروب و باکتری‌ها نیست.

ویژگی‌های لوله استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316

از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های لوله استنلس استیل L304/L316 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دوام و عمر طولانی
 • مقاومت در برابر محیط‌های کلرایدی
 • قابلیت بازیافت
 • ضدزنگ بودن
 • غیرمغناطیسی
 • پوشش کروم با مقاومت کامل در برابر شست و شوی اسیدی لوله‌ها
 • قابلیت تمیز شدن سریع
 • عدم واکنش لوله بر مواد و سیالات عبوری از داخل آن
 • عدم ایجاد آلودگی میکروبی
 • مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون
 • پایداری حرارتی
 • ظاهری زیبا و درخشنده
 • مقاوم در برابر حرارت
 • مقاوم در برابر سایش و ضربه
 • حفظ طراوت مواد غذایی

فولاد استیل گرید 316 علاوه بر نیکل و کروم دارای عنصر مولیبدن نیز است. اضافه شدن مولیبدن باعث شده که از استیل نگیر 316 در محیط‌های کلرایدی نیز استفاده شود.

کاربرد لوله استیل L304/L316 در صنایع غذایی و دارویی

لوله استنلس استیل داخل پولیش L304/L316 دو گرید پُرفروش در صنعت غذا و دارو است. کاربردهای لوله استیل برای صنایع غذایی و دارویی بسیار است. اما در حالت کلی مهم‌ترین کاربرد لوله استیل داخل پولیش L304/L316، انتقال، حمل و نگهداری مواد دارویی و غذایی به صورت استاندارد و بهداشتی است. 

قیمت لوله استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316

با توجه به نوسانات موجود در بازار استیل، برای استعلام بهترین قیمت لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316 از طریق شماره تلفن 62709-021 با کارشناسان استیل آروین تماس بگیرید و مناسب‌ترین قیمت محصولات استیل را دریافت کنید.

مرجع اصلی فروش لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316

مجموعه استیل آروین همراه با تیم فنی متخصص خود بیش از 25 سال است که در حوزه محصولات استنلس استیل فعالیت می‌کند. در حال حاضر استیل آروین یکی از تأمین‌کنندگان و مراجع اصلی استنلس استیل در ایران و کشورهای همسایه است.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از اتمام فرآیند انتخاب و ثبت سفارش محصول، با متخصصین استیل آروین ارتباط بگیرید و راهنمای‌های فنی لازم را دریافت کنید تا در پروسه خرید دچار هزینه‌های مجدد و دوباره نشوید. سفارشات شما از استیل آروین دارای یک سال گارانتی و وارانتی است و با خیالی آسوده از تضمین کیفیت محصول می‌توانید سفارشات خود را ثبت کنید.

در صورت نبود موجودی محصول در بازار، با کارشناسان استیل آروین ارتباط بگیرید. کارشناسان استیل آروین ابتدا تلاش می‌کنند محصول شما را در بازار ایران از طریق همکاران یا بازار خارج تأمین کنند. در صورت نبود موجودی در هیچ کدام از بازارهای داخلی و خارجی، محصول جایگزین باکیفیت و مناسب را معرفی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شما ارسال می‌کنند. همراه با استل آروینبا آسودگی خیال به رشد و توسعه صنعت و کسب و کارتان بپردازید.