کد محصول : PROFILE304

پروفیل استنلس استیل 304

امتیاز
sprite
اشتراک گذاری
  • sprite
  • sprite
  • sprite
  • sprite
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ترکیب شیمیایی پروفیل استیل 304

304 Ni Cr C Mn Si
1.4301 8-10.5% 17-19% 0.07% 2% 1%
کاربر گرامی ، قیمت ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده و صورت حساب نهایی با توجه به وزن باسکول دیجیتالی صادر می شوند.
کد نام سایز ضخامت آلیاژ حالت واحد قیمت بروز رسانی
1358240062 پروفیل استیل 15*15 1.25mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:44
1357240012 پروفیل استیل 10*10 1mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:35
1357240062 پروفیل استیل 15*15 1mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:38
1357240042 پروفیل استیل 30*10 1mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:37
1359240062 پروفیل استیل 15*15 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:05
1359240142 پروفیل استیل 25*50 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:16
1359240172 پروفیل استیل 30*50 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:18
1359240222 پروفیل استیل 50*50 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:25
1359240092 پروفیل استیل 20*20 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:30
1360240092 پروفیل استیل 20*20 2mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:30
1359240132 پروفیل استیل 25*25 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:00
1357240152 پروفیل استیل 30*30 1mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:38
1359240152 پروفیل استیل 30*30 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:33
1360240152 پروفیل استیل 30*30 2mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:34
1357240192 پروفیل استیل 40*40 1mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:34
1360240192 پروفیل استیل 40*40 2mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:35
1359240192 پروفیل استیل 40*40 2.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:35
1357240032 پروفیل استیل 10*20 1mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:39
1359240082 پروفیل استیل 15*30 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:05
1359240102 پروفیل استیل 20*30 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:31
1357240102 پروفیل استیل 20*30 2mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:31
1357240112 پروفیل استیل 20*40 1mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:40
1359240112 پروفیل استیل 20*40 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:32
1360240112 پروفیل استیل 20*40 2mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:32
1359240182 پروفیل استیل 30*60 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:13
1360240182 پروفیل استیل 30*60 2mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:58
1359240202 پروفیل استیل 40*60 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:14
1360240202 پروفیل استیل 40*60 3mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:36
1359240212 پروفیل استیل 40*80 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:15
1360240212 پروفیل استیل 40*80 2mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:37
1360240242 پروفیل استیل 60*60 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:38
1360240262 پروفیل استیل 80*80 2mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 17:01
1359240262 پروفیل استیل 80*80 3mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:38
1359240232 پروفیل استیل 50*100 1.5mm 304 ۶ متری کیلوگرم تماس بگیرید 1400/11/24 - 16:28
1360240232 پروفیل استیل 50*100 3mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:29
1360240282 پروفیل استیل 100*100 2mm 304 ۶ متری کیلوگرم 153,000 تومان 1401/3/11 - 13:28