کد محصول : STAINLESS_STEEL_NIPPLE

مغزی استنلس استیل

امتیاز
اشتراک گذاری
کد نام سایز کلاس نوع آلیاژ برند قیمت بروز رسانی
3700240061 مغزی استیل دنده ای 1" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:44
3700240071 مغزی استیل دنده ای 1¼" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:43
3700240081 مغزی استیل دنده ای 1½" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:44
3700240091 مغزی استیل دنده ای 2" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:45
3700240111 مغزی استیل دنده ای 3" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:45
3700240041 مغزی استیل دنده ای 1/2" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:46
3700240051 مغزی استیل دنده ای 3/4" 150 فابریک 304 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:46
3700210021 مغزی استیل دنده ای ¼" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:54
3700210061 مغزی استیل دنده ای 1" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:53
3700210071 مغزی استیل دنده ای 1¼" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:53
3700210081 مغزی استیل دنده ای 1½" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:49
3700210091 مغزی استیل دنده ای 2" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:52
3700210101 مغزی استیل دنده ای 2½" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:52
3700210111 مغزی استیل دنده ای 3" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:51
3700210041 مغزی استیل دنده ای 1/2" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:51
3700210051 مغزی استیل دنده ای 3/4" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:50
3700210031 مغزی استیل دنده ای 3/8" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:50
3700210011 مغزی استیل دنده ای 1/8" 150 فابریک 316 SA تماس بگیرید 1400/10/28 - 22:54